НИМХ: С 5 см се е повишило нивото на река Струма, а това на река Места с 2 см

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Регистрираните колебания на речните нива в Западнобеломорския басейн са както следва: за водосбора на река Места – от -3 см до +2 см, а за водосбора на река Струма – от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.