НИМХ: С 6 см се е повишило нивото на река Струма

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са останали без съществени изменения. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива в басейна за водосбора на река Места са от -2 см до +2 см, а за водосбора на река Струма от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от вечерните часове на 03 и на 04 октомври, ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията от ранните сутрешни часове на 04 октомври до вечерните часове на 04 октомври в целите водосбори на реките Места и Струма. От вечерта на 04 октомври, речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 04 октомври във водосборите на притоците към горното течение на река Места (реките Бяла Места, Черна Места, Левещица, Даутица, Софан, Белишка, Вотрачка, Торишка) и във водосбора на притока към долното течение на река Места – река Канина.