НИМХ: Ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Места и Струма

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са останали без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +5 см, а във водосбора на река Струма са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Джерман при Дупница, където водното количество е около прага за високи води. Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Места и Струма. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.