Нина Попова, Община Петрич: Приблизителният брой на първокласниците, които очакваме тази година е около 430 деца

Нина Попова, директор на Дирекция „Образование“ към Община Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин, относно приемът на първокласници

 

Фокус: Г-жо Попова, кога стартира приемът на първокласници в Община Петрич?

Нина Попова: Приемът на първокласници в Община Петрич започна още на 31 май. От 31 май до 21 юни училищата ще приемат заявления за записване на деца в първи клас в община Петрич.

Фокус: По какъв начин ще става самият прием?

Нина Попова: Всяко едно училище вече има изготвен план за прием, който е съобразен както със системата за прием в първи клас, приета в Общински съвет-Петрич, така и с графика на дейностите за прием на деца. Заявленията се приемат до 21 юни, като след това на 24 юни всяко училище ще обяви списъците с класираните ученици, а до 26 юни е самото записване на учениците в съответното училище. След тази дата до 15 септември ще продължи записването на деца в първи клас в училища, в които има свободни места, като свободни места са онези, които са до Приложение 7, тоест да има до 22 деца във всеки клас.

Фокус: Има ли други специални критерии, на които трябва да отговарят децата?

Нина Попова: Критериите, по които ще се осъществява приемът в първи клас са съобразени с критериите в Наредба 10 на Министерството на образованието и науката. Разбира се, ние сме ги допълнили с предложения от Общината след разговори с директорите на училищата, но водещият критерий е постоянният и настоящ адрес в прилежащия район на съответното училище. Град Петрич е разделен на 5 района. В 5 училища в града ще имаме осъществяване на прием в първи клас, като основният критерий е постоянен адрес именно в този район.

Фокус: Казахте, че в 5 училища в града ще се приемат първокласници. А в селата има ли такива учебни заведения?

Нина Попова: Разбира се, в още 10 училища в селата ще имаме прием на първокласници. Общо в 15 училища – 5 в града и 10 по селата, ще имаме прием на първокласници за 2019-2020 учебна година.

Фокус: А кои са всички тези учебни заведения?

Нина Попова: В град Петрич са: Първо ОУ „Кочо Мавродиев“, СУ „Никола Вапцаров“, Трето ОУ „Гоце Делчев“, Четвърто ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Антон Попов“. Училищата извън общинския център, в които ще има първокласници са: СУ „Пейо Яворов“ в село Скрът; Средно училище в село Коларово; ОУ „Христо Ботев“ в село Беласица“; СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Първомай; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Кавракирово; ОУ „Братя Миладинови“ в село Кърналово; ОУ „Екзарх Йосиф“ в селоМихнево; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Рупите; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Марикостиново“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Кулата.

Фокус: Колко се очакват да бъдат първокласниците в община Петрич през учебната 2019-2020 година?

Нина Попова: Приблизителният брой на първокласниците, които очакваме тази година е около 430 деца. Казвам приблизително, защото винаги по списъчен състав на родените през 2012 година има промени – част от децата са заминали в чужбина, а вече през последните години наблюдаваме и обратната тенденция за връщане на децата от чужбина и записването им за училище в България, съответно и в Община Петрич. Някъде около 300 очакваме да бъдат първокласниците в училищата в града, а останалата част да бъдат в училишата по по-малките населени места.

Фокус: За финал на нашия разговор – има ли отражение демографският срив в община Петрич? Наблюдава ли се закриване на паралелки?

Нина Попова: Има отражение на демографския срив в броя на учениците, но тази година очакваме той да бъде същия като миналата година, специално за първокласниците, но следващите 3-4 години може би ще бъдат критични, тъй като очакваме още по-голям спад. Следейки раждаемостта в Петрич, виждаме че за 2018 година имаме нарастване на броя на новородените и съответно записаните по постоянен и настоящ адрес в общината деца. Искрено се надяваме негативната тенденция вече да промени своята посока и да имаме ръст на новородените деца, което е най-хубавото нещо, което можем да си пожелаем. Не очакваме закриване на паралелки, но за съжаление сме сигурни, че ще се запазят паралелки, които ще бъдат под минималния брой за деца в паралелка, дори очакваме да се сформират и самостоятелни паралелки с под 10 деца в по-малките населени места.

Натали СТЕФАНОВА