Нина Ставрева, кмет на Община Каварна: Ако Законът за шума влезе в сила сега, ще има негативни последици

Кметът на Община Каварна Нина Ставрева в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Трябва ли да се отложи приемането на проектозакона за шума или да влезе в разгара на туристическия сезон?

Нина Ставрева: Ние не сме против Закона за шума, но не е добре той да се приема в последната минута. Промените трябваше да бъдат обсъдени с представителите и на местната власт, и на туристическия бранш достатъчно рано преди сезона, да има дискусия и да се стигне до общо решение.

Фокус: Как ще се отрази законопроектът на вече сключените договори на заведения и хотели?

Нина Ставрева: Ако Законът за шума влезе в сила сега, ще има негативни последици, защото ще се променят правила в движение, а това никога не е добре и ще доведе до ненужно напрежение. Договарянето в туризма се прави година по-рано, вече има сключени договори, направени заявки, които ще се наложи да бъдат отменени в последния момент. Може би в този смисъл е добре да се помисли за едно сериозно обсъждане и съответно този закон да влезе в сила от следващия туристически сезон, когато ще има ясно разписани правила навреме.

Фокус: Смятате ли, че забраната за музика до 23 часа ще рефлектира положително на летния сезон?

Нина Ставрева: Няма еднозначен отговор на този въпрос. Има курорти, където това ще се отрази положително, но има и такива, за които това ще доведе до отлив на туристи.

Фокус: Трябва ли законопроектът за шума да бъде обсъден широко с бизнеса и общините, за да се постигне обществен консенсус  или е по-добре да се приеме веднага?

Нина Ставрева: Не мисля, че трябва да се приема веднага. Трябва да бъде обсъден широко и с бизнеса, и с общините. Дебатите по него трябваше да започнат още през есента на миналата година, да се организират кръгли маси с бизнеса и с представителите на местните власти и там трябваше да се изчистят всички спортни моменти, за да се стигне до единно решение. Мисля, че и Общинските съвети също трябва да имат думата при определянето на т.нар. вечерен час

Фокус: Санкциите, предвидени за нарушаване на по-високите норми за шум ще дисциплинира ли бранша?

Нина Ставрева: Ще дисциплинират бранша, ако има кой да следи за това и да ги налага. Но не съм сигурна, че капацитетът на съответните органи ще покрие нуждите на през летния сезон, пък и не трябва да се разчита само на санкциите. Преди санкциите трябва да има дискусия с бранша, за да се стигне до решение, което да е в полза на обществото и в полза на развитието на съответния регион с неговите характеристики и особености. Съгласете се, че профилът на туристите в Слънчев бряг, Албена, Каварна и Шабла е коренно различен.

Фокус: Кое е по-удачно за този сезон – браншът да инвестира в шумоизолация или да се отложи приемането на проекта, за да има време да го направи през следващия сезон?

Нина Ставрева: Свидетели сме на много промени, които българският бизнес трябваше да прави с промени на различни закони и наредби, инвестираше, малко след това съответният нормативен акт се променя и трябва да инвестират в нещо различно още преди да са успели да покрият разходите по предишните изисквания. Това не е нормално, трябва да има ясни правила, които да са известни достатъчно рано и да не се променят всеки ден.

Фокус: Текстовете за шума, предвидени в законопроекта, се отнасят не само до курортите по Черноморието, а за цялата страна. Смятате ли, че е реално властите в големите градове да успеят да осигурят тишина след 23.00 часа?

Нина Ставрева: Времето ще покаже дали реално властите в големите градове ще успеят да осигурят тишина след 23.00 часа. Лично аз се съмнявам, особено за големи и денонощно живи градове, като София, Варна и Бургас през лятото, например.

Фокус: Постъпвали ли са сигнали през летния сезон за силен шум и невъзможност на туристите да почиват спокойно?

Нина Ставрева: Не, от туристи не сме получавали оплаквания или сигнали, но е имало сигнали от жители на Каварна заради шум, който се възпроизвежда от туристи. Реагираме адекватно, но действително това е много деликатна тема, която ако има широко обсъждане с всички заинтересовани страни – представители на законодателната власт, местните власти и туристическия бранш, могат да бъдат изчистени всички тези детайли и смущаващи текстове.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА