Нина Стоянова, ДАМТН: Запазва се тенденцията търговците да продават продукти без инструкция за употреба на български език

снимка: AFP

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Нина Стоянова, началник на регионален отдел „Югоизточна България“ към Главна дирекция „Надзор на пазара“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), във връзка с междинните резултати от текущата кампания „Безопасна Коледа 2019“ 

Фокус: Г-жо Стоянова, какви проверки извършва към момента Държавната агенция за метрологичен и технически надзор във връзка с коледно – новогодишните празници?
Нина Стоянова: В момента тече кампания „Безопасна Коледа 2019“, по време на която се извършват проверки на три продуктови групи, които в момента са най-актуални. Това са коледната украса, светлинните гирлянди, пиротехническите изделия и играчките. От играчките сме се насочили към два вида – електрическите с батерии и т.нар. „скуишис“, които в последно време са доста актуални.
Фокус: Какво сочат проверките? Колко и какви нарушения сте констатирали към момента?
Нина Стоянова: Към момента е трудно да се даде окончателен отговор, тъй като кампанията продължава, но междинните резултати сочат, че все още около 30-40% от проверените продукти са с несъответствия. Бих могла да бъда и по-конкретна, предвид обявените резултати от досегашните проверки. При електрическите гирлянди 38% от проверените продукти са с несъответствия. Измежду тях 14% са с видими несъответствия, което означава, че те са опасни за потребителя. Тези 14% от проверените електрически гирлянди ще бъдат спрени при търговците, ще бъдат проследени и ще се установи кой икономически оператор ги е допуснал на пазара, за да може той да предприеме съответните действия срещу тях – изтегляне, унищожаване или друга мярка. Все пак, те не могат да бъдат предлагани на пазара, защото са опасни. Други несъответствия, които са установени към момента, са липсата на наименование/адрес на производител/вносител. Това представляват около 26% от проверените продукти. При пиротехническите изделия – около 39%, са несъответстващите продукти, като потенциално опасни са около 11% от тях. Те са с потенциална опасност, тъй като върху тях липсва маркировка за съответствие CE, която се поставя от производителя като гаранция, че тези продукти са изпитани и отговарят на съществените изисквания към тях. В случая тази гаранция липсва, така че не може да се твърди, че това изделие е безопасно. Друго важно нарушение при пиротехническите изделия е липсата на инструкция на български език. Тези продукти са около 30% от проверените. Това е изключително важно, тъй като в инструкциите всеки производител акцентира върху правилната употреба на пиротехническото изделие и неспазването на тези указания би довело до инциденти, които са често срещани. Около 8% от пиротехническите изделия са без наименование/адрес на производител/вносител. Относно играчките – 36-37% от тях са несъответстващи. Потенциално опасните играчки, открити до момента по време на кампанията, са около 6 %. Както казах и преди малко, това са продукти без маркировка за съответствие CE. При т.нар. „скуишис“, например, химичният риск понякога е налице и не може да се гарантира от пръв поглед, че те са безопасни.  Това става само чрез изпитване на продуктите. При други играчки – около 13% са без инструкции за употреба и около 18% са без наименование/адрес на производител/вносител, което също е нарушение на Закона за техническите изисквания към продуктите. За всички тези нарушения – липса на CE маркировка, липса на инструкции на български език, липса на наименование/адрес на производител/вносител ще бъдат съставени актове на търговците, а за лисата на маркировка и за видимите несъответствия вече са издадени заповеди за спиране от разпространение на продуктите при търговците, при които са открити.
Фокус: За какво трябва да бъдем внимателни, когато си купуваме детски играчки и коледна украса?
Нина Стоянова: При всички продукти, както преди малко подчертах, трябва да се съблюдава за няколко неща. Първо, това е наличието на маркировка за съответствие CE, която дава гаранция, че производителят е подложил на изпитване съответните продукти и те отговарят на съществените изисквания към тях, т.е. това ги прави безопасни. Второто, което е много важно,  да погледнат дали има инструкция за употреба на български език. Българският потребител няма навика да чете инструкциите за употреба и да се интересува от тях, но производителят, познавайки предназначението на своя продукт е дал точни указания за това как трябва да бъде ползван, за да бъде безопасен за потребителя – бил той възрастен или дете. Например, продуктите, които в момента проверяваме, са електрически играчки с батерии. Батериите се поставят в специално отделение на играчката и преди тя да бъде закупена, трябва да се погледне дали това нейно отделение е обезопасено. Обезопасяването става чрез използването на болт, който се монтира допълнително. По този начин детето няма как да премахне болта, да има достъп до батериите и да ги погълне, което би довело до рискове за неговото здраве. При гирляндите трябва да се обърне внимание на дължината на кабела – от щепсела до първата лампа тя трябва да бъде над 1.5 метра. Видимите несъответствия, които сме констатирали до момента, са свързани с това, че голяма част от гирляндите са под 1.5 метра, което създава предпоставка за предизвикване на токов удар. Това са елементарни неща, които могат да бъдат констатирани на пръв поглед и да се направи избор на продукт, който да е максимално безопасен при ползване.
Фокус: А по отношение на пиротехнически изделия – за какво трябва да внимаваме, когато ги избираме и как трябва да ги експлоатираме правилно, за да избегнем инциденти?
Нина Стоянова: При експлоатацията на всяко пиротехническо изделие има специфика. Тази специфика е обявена в инструкцията за употреба. Производителят дава много конкретни насоки, те са задължителна част от инструкцията, за да се предотвратят всякакви инциденти, тъй като прави впечатление, че повечето инциденти са вследствие неспазването на тази инструкция. В нея е уточнено възрастово ограничение, например. Указано е и дали тези пиротехнически изделия могат да бъдат използвани в закрито помещение, както и как трябва да бъдат закрепени и на какво отстояние трябва да се отдалечи човекът, който е запалил фитила им. Има няколко елемента от инструкцията, които са много важни. Преди покупката всеки трябва да прецени от кого ще бъде използвана тя, както и при какви условия, за да се прецени дали е подходяща. С други думи, важно е да бъде направен един информиран избор. Фокус: Вследствие на ежегодните проверки, станаха ли продавачите по-изрядни, по Ваши наблюдения?
Нина Стоянова: Анализът показва, че се запазва една тенденция при търговците да продават продукти без инструкция за употреба на български език, както и без наименование/адрес на производител/вносител. Както вече обясних, инструкцията е изключително важна. За всеки един продукт – независимо дали е играчка, пиротехническо изделие, електрическа гирлянда или друго. В нея са дадени конкретните насоки за безопасно ползване и преценка дали този продукт отговаря на нашите очаквания. Що се отнася предлагането на потенциално опасни продукти на пазара – в това отношение се наблюдава спад. Намалели са продуктите без маркировка CE в сравнение с предходните кампании, които сме провеждали. Все пак, наличието на продукти с видими несъответствия е притеснително, защото те са опасни за потребителя.

Мария ПОПЧЕВА