Нова наредба ще регулира приемът в първи клас в Община Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Нова наредба ще регулира приемът в първи клас в Община Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Нели Петкова, директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил. По думите й с издаването на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование се регламентира, че във всяко населено място, където има повече от едно училище, общините трябва да изработят система за прием на учениците в първи клас. Такава система ние разработихме миналата година. Тя е публикувана на сайта на общината. „Тази година настъпи промяна в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, където вече се изисква да се регламентират прилежащите райони на училището, което наложи вече да разработим общинска наредба, която да бъде постоянен документ, с която да се регламентират ясно и точно условията и реда за осъществяване и прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на нашата община, като се въведат единни критерии за прием, което да гарантира една равнопоставеност на всички кандидати”, каза Нели Петкова. По думите й вече е разработен проект на наредба, който се приема с решение на Общински съвет – Кюстендил.

Венцеслав ИЛЧЕВ