Новият председател на Районен съд – Горна Оряховица Златина Личева-Денева официално встъпи в длъжност

Велико Търново. Съдия Златина Личева-Денева встъпи в длъжност административен ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица, съобщават от пресцентъра на Окръжен съд – Велико Търново. Това стана на официална церемония пред Общото събрание на съдиите от РС-Горна Оряховица, в присъствието на председателя и зам.-председателя на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова и Ивелина Солакова. Съдия Личева заема длъжността  след спечелен конкурс, проведен на 25 юни 2019 година, когато бе избрана от съдийската колегия на ВСС с 10 гласа „за“ и нито един против.

Тя поема ръководството на Районен съд – Горна Оряховица от съдия Еманоел Вардаров, който бе и.ф. „административен ръководител“ от 2018 година до днес. В присъствието на своите колеги те разписаха актовете съответно за освобождаване и встъпване в длъжност. Председателят на Окръжен съд – Велико Търново г-жа Теодорина Димитрова пожела на съдия Личева успешен и безпроблемен мандат, а съдия Вардаров – сили, устременост и хъс. От своя страна съдия Личева изрази удовлетворение от факта, че ще ръководи институция, призната за съд-модел за постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.

Съдия Личева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 година. През 1999 година е била „съдебен кандидат“ /стажант/ към Окръжен съд – Велико Търново. От 2000 година  е съдия в Районен съд – Горна Оряховица. Съдия Личева правораздава в областта на наказателното и гражданското право. Участва като лектор в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, като работи с ученици от 8 и 9 клас от две горнооряховски училища – СУ “Георги Измирлиев“ и СУ „Вичо Грънчаров“. Омъжена е, с три деца.

В концепцията си за стратегическо развитие на Районен съд – Горна Оряховица съдия Личева е заложила на контрол върху срочността на  разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове. Новият административен ръководител ще работи за постигане на тази цел като прилага План за намаляване продължителността на разглеждане на делата и времеви стандарти, утвърден още през 2011 година. Друга нейна цел е повишаване на общественото доверие в работата на РС – Горна Оряховица чрез различни механизми, включващи и провеждане на образователни кампании в учебни заведения от съдиите по предварително уточнени теми, както и Дни на отворените врати.