Нови правила дават предимство на деца с един родител при електронния прием в първи клас във Варна

Нови правила за прием предстои да бъдат гласувани на сесия на Общинския съвет във Варна. Една от промените е свързана с това, че освен деца сираци, с предимство ще бъдат приемани и малчугани с един родител. По този показател ще се получават 30 точки. Това беше решено днес на заседанието на Постоянната комисия „Наука и образование“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на малчуганите от многодетно семейство – с повече от 2 деца. В новите правила към водещия критерии, близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от техния адрес. В новата система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на община Варна за 2019/2020 година, първокласниците ще бъдат разделени в 4 групи. В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години и деца и с братя и сестри до 12-годишна възраст, ученици в същото училище. Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години. Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в трета група. В четвърта група са децата, които живеят извън района на училището. С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за приема, ще се прилагат допълнителни критерии със съответния брой точки. За дете с увреждания от над  50%, те са съответно 30. Същият брой получават и децата на един или двама починали родители, както и кръглите сираци. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището също ще получават по 30 точки преднина, а тези, завършили подготвителна група в избраното училище – по 100 точки. Предимството на деца от многодетни семейства също ще е  с 30 точки. Според поредността на желанието на родителя за прием на детето в съответното училище ще се дават от 50 до 41 точки. Настоящата Наредба за прием в първи клас беше приета през март 2018 година. Новият текст отново е съобразен с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на Министерството на образованието.

Диана СТОЕВА