Нови 12 стажант-юристи прие Окръжен съд – Варна

Дванадесет стажант-юристи подписаха актове за встъпване в длъжност в Окръжен съд – Варна, след завършване на специалност „Право“ в различни университети. Стажантските книжки  им бяха връчени официално от  председателя на Окръжен съд – Варна. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Варна.

В продължение на половин година съдебните-кандитати ще трупат практически опит и впечатления за организацията и дейността на органите на съдебната власт. В задължителния стаж е предвидено да се запознаят и с механизма на  постановяваните актове от съдебните институции, както и с дейността на адвокатите и нотариусите.

“Времето на стажа е безценно за вас, тъй като ви позволява лично да съберете впечатления от работата на различните институции в съдебната власт, което ще ви помогне за вашата професионална ориентация. Имате пълната ни подкрепа, използвайте пълноценно времето при нас“, прикани младите юристи  председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов.

Административният секретар на съда определя на всеки постъпил стажант- юрист ръководител – съдия от състава на Окръжен съд – Варна, които следва да запознае юристите с работата по граждански, наказателни и търговски дела.  През периода съдиите-ръководители възлагат изготвянето на проекти за съдебни актове, провеждат консултации на стажантите и контролират протичането на стажа.  В края на периода стажантите полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.