Нов жилищен блок с 35 социални жилища ще бъде изграден в Смолян по проект на общината

Стартира нов проект на община Смолян, финансиран по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на 35 социални жилища. Това заяви на встъпителна пресконференция по по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“ секретарят на община Смолян, Момчил Николов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. По думите му, нуждаещите се хора от жилища в община Смолян са много. „Доста хора остават извън списъците, когато разпределяме това, което имаме като наличност. Надявам се с реализирането на проекта да успеем на 99 % да удовлетворим нуждите на хората от общински жилища в община Смолян“, допълни Николов.

Ръководителят  на проекта инж. Васка Караджова заяви, че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Общата стойност проекта е 1 864 690,11 лв. и е с продължителност 30 месеца. Строителството ще започне при подобряване на метеорологичните условия, а крайният срок за завършването му е края на 2021 г. „Проектът цели осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и подпомогне справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване“, отбеляза инж. Караджова. Тя отбеляза, че се предвижда изграждане на 5-етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища, със следното разпределение: едностайни – 11 броя; двустайни – 6 броя; тристайни – 11 броя; четиристайни – 4 броя и жилища за хора с увреждания – 3 броя.

„Избраното мястото за изграждане на социалните жилища е в един от най-оживените жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на града и с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, болница, социални услуги и др). Новопостроената сграда ще бъде водоснабдена с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Смолян, канализирана и електрозахранена съгласно инвестиционните проекти, предвиждат се също мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с двигателни проблеми или други увреждания – осигуряване на подходи, рампи и др., а три от жилищата са специално проектирани за хора с увреждания. Сградата ще бъде в хармонично единство с околната среда, а също така ще бъде изградено място за отдих и детска площадка. Предвидена е и система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори), както и видеонаблюдение. Всяко жилище ще бъде обзаведено и оборудвано за осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища“, обясни инж. Караджова.

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обекта, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта. Настаняването в социалните жилища ше се извършва съгласно указаното в Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян, каза още инж. Караджова.

Нели ГЕРГЬОВСКА