НСИ: Месечната инфлация за ноември е 0,5%

Индексът на потребителските цени за ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Това сочи справка на сайта на НСИ. Инфлацията от началото на годината (ноември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 3.1%, а годишната инфлация за ноември 2019 г. спрямо ноември 2018 г. е 3.0%
Средногодишната инфлация за периода декември 2018 – ноември 2019 г. спрямо периода декември 2017 – ноември 2018 г. е 3.0%.

През ноември 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
– хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.1%;
– алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%;
– облекло и обувки – увеличение с 0.7%;
– жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.2%;
– жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.3%;
– здравеопазване – увеличение с 0.2%;
– транспорт – цените остават на равнището от миналия месец;
– съобщения – увеличение с 0.1%;
– развлечения и култура – увеличение с 1.1%;
– образование – увеличение с 0.1%;
– ресторанти и хотели – увеличение с 0.6%;
– разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.1%.

През ноември 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно – с 0.7%, бял хляб – с 0.6%, свинско месо – с 3.0%, малотрайни и трайни колбаси – съответно с 4.0 и 2.4%, мляно месо (кайма) – с 4.0%, пълномаслено прясно мляко – с 0.7%, сирене – с 0.1%, кашкавал – с 1.4%, извара – с 0.4%, домати – с 9.7%, краставици – с 34.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 4.2%, гъби – с 0.2%, леща – с 1.4%, шоколад и шоколадови изделия – с 0.9%, оцет – с 1.1%, сол – с 0.9%, кафе – с 0.7%, минерална вода – с 0.6%, газирани напитки – с 1.6%, вина – с 0.2%, и други.

През ноември 2019 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз – с 0.8%, хляб „Добруджа“ – с 0.4%, макаронени изделия – с 1.0%, месо от едър рогат добитък – с 0.3%, месо от домашни птици – с 1.2%, риба – с 1.0%, кисели млека – с 0.4%, млечни масла – с 1.0%, маргарин – с 0.6%, олио – с 1.2%, ябълки – с 1.3%, цитрусови и южни плодове – с 6.2%, зеле – със 17.4%, зрял лук – с 0.8%, маслини – с 2.6%, зрял боб – с 1.0%, картофи – с 0.2%, чай – с 0.4%, ракии – с 0.2%, бира – с 1.0%, и други.
През ноември 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари – с 0.2%, обувки – с 2.4%, газообразни горива за битови нужди – с 1.2%, топлинна енергия за отопление – с 3.5%, бойлери – с 1.2%, прахове за пране – с 0.5%, нови автомобили – 0.6%, дизелово гориво – с 0.1%, автомобилен бензин А95Н – с 0.1%, автомобилен бензин А100Н – с 0.5%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 2.3%, метан за ЛТС – с 0.1%, услуги по обработка на писма – с 6.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 2.3%, услуги по обществено хранене – с 0.7%, козметични продукти – с 1.6%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло – с 0.2%, течни горива за битови нужди – с 0.1%, мебели и предмети за обзавеждане – с 1.3%, хладилници – с 1.6%, перални и съдомиялни машини – с 0.6%, готварски печки – с 1.0%, климатични инсталации – с 0.5%, прахосмукачки – с 2.2%, международни полети – с 5.4%, мобилни телефонни апарати – с 1.1%, персонални компютри – с 1.8%, кина и театри – с 0.1%, продукти за лична хигиена – с 0.8%, и други.
През ноември 2019 г. цените на лекарствените продукти и на лекарските услуги са се увеличили съответно с 0.2 и 0.1%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
Хармонизираният индекс на потребителските цени за ноември 2019 г. спрямо октомври
2019 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.3%, а годишната инфлация за ноември 2019 г. спрямо ноември 2018 г. е 2.2% (табл. 2 от приложението).
Средногодишната инфлация за периода декември 2018 – ноември 2019 г. спрямо периода декември 2017 – ноември 2018 г. е 2.4%.
Според ХИПЦ през ноември 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
– хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.0%;
– алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%;
– облекло и обувки – увеличение с 0.5%;
– жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.2%;
– жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.3%;
– здравеопазване – увеличение с 0.1%;
– транспорт – намаление с 0.3%;
– съобщения – увеличение с 0.1%;
– развлечения и култура – увеличение с 0.5%;
– образование – увеличение с 0.1%;
– ресторанти и хотели – увеличение с 0.5%;
– разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.3%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)
Индексът на цените за малката кошница за ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. е 100.7%, а от началото на годината (ноември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 104.0% (табл. 3 от приложението).
През ноември 2019 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
– хранителни продукти – увеличение с 1.2%;
– нехранителни стоки – увеличение с 0.2%;
– услуги – увеличение с 0.1%.

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t – 1.
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t – 2.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).
Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t – 1.
Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.
12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.
Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.
Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.