НСИ: През август 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с месец юли

По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). През август 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 1.3% спрямо съответния месец на 2018 година.
Месечни изменения
През август 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост – с 6.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.6%, а увеличение – в преработващата промишленост – с 0.8%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 9.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 8.4%, производството на превозни средства, без автомобили – с 5.8%, производството на електрически съоръжения – с 5.6%. По-съществено намаление е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде – с 29.1%, производството на тютюневи изделия – с 19.6%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 10.3%, производството на химични продукти – с 6.7%.
Годишни изменения
На годишна база спад на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4.6%, в добивната промишленост – с 1.3%, и в преработващата промишленост – с 0.8%.
По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия – с 24.6%, производството на облекло – с 11.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 10.7%, производството на основни метали – с 10.2%. Най-голям ръст е отчетен при: производството на превозни средства, без автомобили – с 51.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 15.0%, производството на напитки – с 9.1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 6.7%.