НСИ: През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нараства производството на твърди горива с 34.9%

През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нараства производството на твърди горива с 34.9%. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).
През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нараства производството на:
– твърди горива – с 34.9% до 1 910 хил. т;
– пропан-бутанови смеси – с 20.0% до 12 хил. т;
– безоловен бензин – с 3.9% до 161 хил. т;
– електроенергия – с 16.6% до 3 562 ГВтч.
Намалява производството на:
– дизелово гориво – с 4.3% до 270 хил. тона.
Производството на природен газ остава без изменение.
През юли 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:
– пропан-бутанови смеси – с 20.0%;
– дизелово гориво – със 7.1%.
Намалява производството на:
– твърди горива – с 10.7%;
– безоловен бензин – с 12.5%;
– електроенергия – с 5.6%.
През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нарастват доставките на:
– твърди горива – с 34.1% до 2 006 хил. т;
– безоловен бензин – с 18.2% до 52 хил. т;
– дизелово гориво – с 19.3% до 216 хил. т;
– природен газ – с 4.0% до 183 млн. м3;
– електроенергия – с 6.2% до 2 677 ГВтч.
Намаляват доставките на:
пропан-бутанови смеси – с 6.3% до 45 хил. т.
– През юли 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:
– пропан-бутанови смеси – с 18.4%;
– безоловен бензин – с 15.6%;
– дизелово гориво – с 0.9%;
– природен газ – с 8.9%;
– електроенергия – с 5.7%.
Намаляват доставките на:
– твърди горива – с 11.0%.