НСИ: През януари 2019 г. индексът на промишленото производство нараства с 3.2% в сравнение с декември 2018 година

София. По предварителни данни през януари 2019 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.2% в сравнение с декември 2018 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).
През януари 2019 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2018 година.
Месечни изменения
През януари 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост – с 12.4%, в преработващата промишленост – с 4.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2.1%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване и производството на превозни средства, без автомобили – по 28.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 26.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 15.0%, производството на хранителни продукти – с 11.8%. Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия – с 28.2%, производството на лекарствени вещества и продукти – със 7.3%.
Годишни изменения
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 16.4%, и в преработващата промишленост – с 2.9%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.1%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 28.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 20.4%, производството на превозни средства, без автомобили – с 20.2%, производството на електрически съоръжения – с 13.4%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия – с 44.6%, производството на основни метали – с 15.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 8.3%, производството на мебели – с 6.4%.