НСИ проучва доходите и условията на живот във Варненско през 2019 година

Анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019” ще се проведе в общо 509 избрани домакинства на територията на Варненска област в следващите два месеца. Анкетите ще се провеждат чрез Териториалното статистическо бюро(ТСБ) на Националния статистически институт (НСИ). Това съобщават от ТСБ – Варна. До края на май, избраните адреси ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта. Ще се попълват два въпросника – за домакинството и индивидуален –  за членовете на възраст от 16 и повече години. Адресите са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти и предоставят писмо във връзка с изследването. В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Игнатиево, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Блъсково, Брестак, Булаир, Ветрино, Генерал Кантарджиево, Генерал Киселово, Генерал Колево, Гроздьово, Долище, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Приселци, Пчелник, Разделна, Рудник, Синдел, Стефан Караджа и Цонево. По данни на изследването „Статистика на доходите и условията на живот“, проведено през 2017 година линията на бедност за област Варна e била 378.58 лв. средно месечно на лице от домакинство. Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за област Варна е 25.6% . Изследването тази година се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2019 г. в индивидуалния въпросник на изследването е включен модул „Предаване на благосъстоянието между поколенията, състав на домакинствата и развитие на доходите“.