НСИ: Увеличава се износът на България за ЕС

През периода януари – април 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.8% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 11 859.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.8% от износа за държавите – членки на ЕС. През април 2018 г. износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 898.6 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – април 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (48.0%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (31.4%). Спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (28.0%).
Вносът на България от ЕС през периода януари – април 2018 г. се увеличава с 10.5% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 13 021.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През април 2018 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 217.6 млн. лева.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – април 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (31.0%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (12.9%).
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – април 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 161.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 361.2 млн. лева.