Няма замърсяване на въздуха след пожара на депото в Свищов, констатира РИОСВ – Велико Търново

Велико Търново. Няма превишения на нормите за качеството на въздуха след пожара на депото в Свищов. Това сочат данни от доклад на Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността. Тя уточни, че от подаване на сигнала за инцидента експертите от РИОСВ и Регионалната лаборатория  непрекъснато следят данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в града. До 8.00 часа тази сутрин не са отчетени превишения на нормите на измерваните показатели: озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод. „Още вчера беше извършена проверка на място, по време на която с мобилна апаратура в района на депото са измерени същите показатели и не са регистрирани превишения. Докато окончателно се загаси пожарът на депото, на всеки час ще се отчитат данните от системата и при превишения ще бъдат информирани представителите на местната власт и населението“, коментира още Милка Асенова.

Депото е разположено югозападно от града, като на площ от 46,26 дка са депонирани 355 000 м3 отпадъци. През 2016 година РИОСВ – Велико Търново е издала заповед за преустановяване на дейността му поради въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).

Община Свищов е предприела мерки за закриване и рекултивация на терена. На 13 август, тази година, е сключен договор с ПУДООС за финансиране на проекта на стойност над 3 млн. лв. В най-кратък срок ще започнат дейности по техническа рекултивация на депото.

Луиза ТРАНЧЕВА