Обезопасяването на язовирите обсъдиха областният управител на Ямбол и представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Димитър Иванов, областен управител на Ямбол

Обезопасяването на язовирите обсъдиха областният управител на Ямбол Димитър Иванов и представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, съобщиха от Агенцията. В момента е в ход съвместна проверка на агенцията  и областната администрация на всички над 400 язовири на нейна територия като бе обсъдено как тези инспекции да бъдат максимално ефективни. В тази връзка бяха дискутирани предстоящите промени в Закона за водите и в частност регламентацията на контролните правомощия на държавната агенция. Представени бяха и предложенията на ДАМТН за изменения на нормативната уредба и въвеждането на категоризация на язовирите в зависимост от обема и височината на стената, като по този начин ще се освободи административен капацитет за много по-засилен контрол на по-проблемните и тези със сериозни обеми. Срещата  бе част от поредицата от срещи с областните управители, на чиито територии има множество неизрядни язовири. Целта е да се засили вниманието им към тях с цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които могат да причинят материални щети и да създадат риск за живота, и здравето на хората.