„Обичам природата – и аз участвам“ е темата на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ през 2019 година

Велико Търново. „Обичам природата – и аз участвам“ е темата на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ през 2019 година. Кандидатстването за състезанието вече е отворено, а допустимите бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Община Горна Оряховица. Организатори на конкурса са Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). И през  тази година за реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5000 лева (с ДДС) за учебни заведения.

От Министерството припомнят, че с общинските проекти се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски градини. Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Допустими разходи са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Крайният срок за подаване на документите е 15 февруари 2019 г. – за учебни заведения, и 1 март 2019 г.– за общини и кметства. Няма да се одобряват проекти, получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2017 г. и 2018 г.

Проектните предложения следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС в София само по пощата с обратна разписка или куриер, на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 4, ет. 2.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 12-ти април на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Луиза ТРАНЧЕВА