Областен информационен център-Видин организира  среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“

Областен информационен център-Видин организира  среща на тема „Европейски възможности за разширяване на бизнеса“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. С това започнаха информационните си събития за 2019 г. Представители на бизнеса от Видин и София се включиха в срещата. Участваха и  представители на различни сектори от местния бизнес, както и на бизнеса от София.

Пред присъстващите екипът на Центъра представи актуални и предстоящи процедури за разширяване на производствения капацитет на фирмите; повишаване на квалификацията на работниците и служителите; както и на разширяване на бизнес партньорствата извън границите на България. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков презентираха процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Те акцентираха на допустимите сектори по процедурата, част от които са подходящи за икономиката на Видин.

Процедурата позволява закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване във високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (електрически съоръжения, машини и оборудване със специално предназначение, автомобили и ремаркета, производство на химични продукти и др.);  нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (храни, напитки, текстил, облекло и др.); интензивни на знание услуги (издателска дейност, информационни услуги, далекосъобщения, научноизследователска и развойна дейност и др.). След одобрение на проекта могат да реализират една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи: създаване на нов стопански обект; разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Експертът Цветомир Ценков представи на бизнеса процедура „Умения“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той посочи, че по процедурата са допустими максимално широк кръг потенциални бенефициенти – от микро, до големи предприятия. Те могат да получат финансиране от 15 000 лв. до 3 911 660 лв., в зависимост от типа предприятие. Ценков посочи че по процедура „Умения“ се обхаващат и обширен кръг дейности – специфичини обучения; обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; обучения за придобиване на ключови компетентности; както и включване на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешното завършване на обучение.

На срещата екипът на ОИЦ-Видин представи и Индикативните годишни работни програми за 2019 г. на оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, чрез които се подкрепя дейността на бизнеса.

Специално внимание бе отделено на отворените за кандидатстване покани по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, България, Прироритетна област: „Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот“ на Финансовия механизъм на ЕИП-Норвежки финансов механизъм, както и по транснационалната програма „Дунав“ (общо 5 процедури по приоритетни оси „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“; „Подобряване на енергийната ефективност и сигурност“ – води и управление на риска; „Повишаване на институционалния капацитет“.

Анна ЛОЗАНОВА