Областен съвет за интеграция на хората с увреждания се учредява в Разград

Учредително събрание на Областен съвет за интеграция на хората с увреждания ще се проведе утре в зала 712 на Областна администрация-Разград. Това съобщиха от областната администрация. Съветът е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. За учредителното събрание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания са поканени представители на областната и общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, както и други заинтересовани лица, работещи в областта на правата на хората с увреждания и които са запознати с техните проблеми. Заседанието започва в 10,30 ч. на 6 февруари.