Областната епизоотична комисия в Монтана проведе редовното си месечно заседание

 

Областната епизоотична комисия проведе редовното си месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев, това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от областната администрация.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бяха мерките, предприети на областно ниво за превенция и противодействие на заболяването Африканска чума по свинете.
Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 17.12.2019 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 61 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.
В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ – Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.
Като допълнение към темата, свързана с контрола върху разпространението на вируса в горските територии бяха обсъдени възможностите за подобряване на комуникацията и взаимодействието между ловните сдружения и ветеринарно-медицинските органи в процеса по събиране и предоставяне на животински проби в акредитирана лаборатория за изследване за Трихинелоза и АЧС.