Областната епизоотична комисия в Монтана прие мерки за намаляване на популацията на диви прасета в региона на  редовно заседание

Областната епизоотична комисия в Монтана прие мерки за намаляване на популацията на диви прасета в региона на  редовно заседание, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от областната администрация. Заседанието бе ръководено от зам. областния управител на област Монтана инж. Цветко Цветков.

Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.

В рамките на дневния ред беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22.  Представена бе и актуална информация от ОДБХ – Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловно стопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.