Областната епизоотична комисия в Шумен прие мерки за привеждане на региона в състояние на повишена епизоотична  готовност по отношение на болестта птичи грип  

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Областната епизоотична комисия в Шумен прие мерки за привеждане на региона в състояние на повишена епизоотична  готовност по отношение на болестта птичи грип, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Д-р Катя Райкинска, директор на ОДБХ запозна присъстващите с министерска заповед, с която се разпорежда незабавно привеждане в готовност на всички структури и заинтересовани лица за недопускане заболяването инфлуенца по птиците. Забранява се отглеждането на открито на всички птици, провеждането на изложби и базари за птици, а на директорите на ОДБХ е разпоредено по общини да организират срещи с кметове, орнитоложки дружества, ветеринарно-медицински специалисти за набелязване на конкретни мерки за недопускане на заболяването. Предвиждат се проверки за изпълнение на мерките за биосигурност и програмата за надзор на болестта, както и провеждане на информационна кампания за собствениците и ветеринарните специалисти, каза д-р Райкинска. Продължават да се увеличават и случаите на Африканска чума по свинете. Д-р Наташа Баева от ОБДХ информира, че от 4 януари насам в  страната има обявени 97 огнища на заболяването при диви свине, като само в област Шумен са 17. „На наша територията обявените огнища са във връзка с взети проби при редовен отстрел на дива свиня -с. Сушина, общ. Върбица- 2, град Шумен, с.Могила и с. Марково, общ. Каспичан, с. Борци, общ. Венец, с. Ивански, общ. Шумен, гр. Смядово, с. Александорово, с.Веселиново,  с. Риш, общ. Смядово, град Нови пазар“, каза д-р Баева. Тя уточни, че при положителни резултати прасетата се събират от ловните дружинки и се обезвреждат в присъствието на официален ветеринарен лекар, представител на ОДБХ. Дейностите по ликвидиране на огнището на АЧС в индустриалната ферма в с. Никола Козлевоса приключили на 19 януари вечерта. Във връзка със забраната за движение на живи животни от индустриални ферми и кланици, на територията на област Шумен са освободени четири промишлени свинеферми. „От ферми тип А още нямаме освободени, очакват се резултати от взетите проби, като при отрицателен резултат поетапно ще бъдат пускани съответно движенията от тези ферми“, заяви д-р Баева. Д-р Нели Маринова от ОДБХ- Шумен посочи, че след извършено основно почистване и дезинфекция и получени резултати от взети проби и отривки, поетапно дейността на кланиците в Шуменско е възстановена. Продължава  ежедневното миене и дезинфекция на транспортните средства след разтоварване на живите животни, като се следи и за  ефективността на дезинфекцията. Разпоредено е и се вземат проби за АЧС и от заклани животни. Продължават проверките във връзка с излетите на ловните дружинки. Инж. Емил Гелов, директор на РДГ- Шувен информира, че през месец декември са били проверени 56 ловни дружини – или  477 ловци, а към 20 януари 30 ловни дружини- 348 ловци.  „Нашите констатации са, че се спазват  мерките за биосигурност, всички дружинки имат обособени места за първична обработка на дивеча, имат изградени съоръжения за странични животински продукти при отстрелян дивеч, имат фризери за съхраняване на месото до излизане на пробите, дружинките са снабдени с комплекти за вземане на проби, всички са снабдени и с препарати за дезинфекция“, заяви инж. Гелов. Той обобщи, че ловните дружинки спазват мерките са биосигурност, а от друга страна се отчита намаляване на популацията на дива свиня.   „Продължават ловните излети, но намаляват отстреляните животни, т.е. намалява популацията като резултат от завишения брой ловни излети, най- вероятно и в резултат от действието на самата болест. Има няколко сдружения на територията на област Шумен, които при над 100 излета нямат отстреляна дива свиня на територията, на която ловуват“, каза инж. Гелов. Следващото заседание на Областната епизоотична комисия ще се проведе на 11 февруари.

Ивелина ИВАНОВА