Областна администрация се включи в инициативата „Мениджър за един ден”

Областна администрация се включи в инициативата „Мениджър за един ден”, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. „За поредна година, Областна администрация Смолян с голямо удоволствие се включва в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден”, утвърдена като мероприятие и провеждаща се в повече от 100 страни.”, областният управител Недялко Славов приветства младите мениджъри и им благодари за проявения интерес към ръководената от него институция. Славов отбеляза, че това е добър повод същността на работата в администрацията да стане по достъпна, както за участниците в проекта на Джуниър Ачийвмънт, така и за обществеността като цяло. „По този начин и чрез тази инициатива вие ще имате възможност да разберете какво правят областният управител, заместниците, експертите, да разкажете на вашите родители, близки, приятели. Това ще бъде полезно както за вас, така и за нас, тъй като това ще допринесе за повишаване доверието към държавните институции.”Областният управител изрази увереността си в полезния ефект от тази инициатива, като даде за пример, че много ученици, участвали в нея, вече развиват успешна кариера в сферата на политиката, бизнеса и други области. В заключение, Славов призова „мениджърите за един ден” да задават въпроси, да бъдат любознателни. Пожела им успех, позитивни емоции в днешния ден и да останат с добри впечатления от работата на Областна администрация Смолян.

Днес Областен управител е Иван Стоев от ППМГ ,,Васил Левски“, а неговите заместници са Соня Бозова от ППМГ ,,Васил Левски“  и Констадин Каневски от ПГИ „Карл Маркс”. Експерти „Връзки с обществеността” са Анна Димитрова от Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Мартин Куцев от ПГИ „Карл Маркс”.

Директори дирекция „АКРРДС”  са Дияна Куцова и Живка Тодорова от ПГИ „Карл Маркс”. Директор дирекция „АПОФУС“ – Весела Беширова, от ППМГ ,,Васил Левски“. Главен счетоводител  е Ива Сечкова от ППМГ ,,Васил Левски“, а главен експерт ИТ – Петър Шамаранов, ППМГ ,,Васил Левски“. Началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие“ -Неделина Михтарева, ОУ ,,Стою Шишков“ и началник отдел “Държавна собственост и устройство на територията” – Анелия Бакърджиева, ОУ,,Стою Шишков“.