Областният управител Албена Георгиева проведе заседание на Областния координационен център  

 

В Областна администрация Видин се проведе заседание на Областния координационен център Видин.  Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от областната администрация. Центърът е създаден за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

На срещата, водена от областният управител Албена Георгиева, присъстваха началникът на Регионално управление на образованието – Видин Веселка Асенова,  представители на общини от област Видин, както и експерти от РДСП, РЗИ, ОДМВР – Видин.

Областният управител Албена Георгиева откри заседанието, откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Видин, дали резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

По време на заседанието представителите на общините от областта запознаха присъстващите с информация относно броят на децата и учениците,  отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система през учебната 2018-2019г. Докладван бе и броят на предоставените стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на децата от училищата. Обсъдени бяха предприетите мерки и наложени наказания и санкции за неспазване на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за децата по реда на Закона за закрила на детето, Закона за семейните помощи и др. На заседанието бе представена информация за броят на децата и учениците идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система през учебната 2019-2020г.