Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на Общински съвет-Ракитово

Пазарджик. Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на Общински съвет-Ракитово, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Мария Ловчинова от областната администрация. Тя обясни, че със заповед на областния управител Златко Митрев е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на Общински съвет- Ракитово относно промяна в начина на трайно ползване на пасище /мера/ на ливада, на имот находящ се в местността  „Крашка“,  в землището на гр. Костандово. Така приетото решение е противоречиво и не кореспондира с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от /Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ЗСПЗЗ, цитирана като основание за приемането му. Съгласно този текст една от хипотезите е наличието на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината. В настоящия случай липсват данни за наличието на такива инвестиционни проекти и освен това се дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на имотите, а не се променя тяхното предназначение, за да е приложима цитираната разпоредба. „Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да бъде разгледано от Общински съвет -Ракитово в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител“, обясни Ловчинова.

Ваня НИКОЛОВА