Областният управител Здравко Димитров организира кръгла маса-дискусия за водоснабдяването в областта

Пловдив. Областният управител Здравко Димитров организира кръгла маса-дискусия на тема „Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Областната администрация. Дискусията ще се състои на 17 юни от 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация.  Поканени да вземат участие са народните представители на 16 и 17 МИР, представители на МОСВ, МРРБ, БД ИБР – Пловдив, РИОСВ, ВиК, кметовете на общините Пловдив, Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, Тракия икономическа зона, КНСБ, АИКБ, КИИП, сдружение „Бизнесът за Пловдив“,  неправителствени организации и граждани, които имат отношение към чистотата на водата в населените места от региона.
Качеството на обществените услуги определя облика и възможностите за икономическо развитие на всеки един регион, община и населено място. Основно място в този сектор заема дейността ВиК, чрез която се предоставя най-важната и жизнено-необходима услуга на обществото – доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчните води. Дейността и качеството на тази услуга касае всеки един от нас, жители и гости на съответните населени места, нашите домакинства, промишлеността и останалите дейности в сферата на обществени услуги.
Обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.
През 2013 година Асоциация по ВиК – Пловдив прие Генерален регионален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, който се явява основния стратегически документ за планиране развитието на ВиК инфраструктурата на територията на област Пловдив. В този документ  обект „Водоснабдяване на гр. Пловдив и околните общини от каскада Доспат-Въча” е включен в средносрочната инвестиционна програма, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2020-2027г.
Отчитайки изключителната обществената значимост на обекта, през предходните години същият е определен за приоритетен обект в Регионалния план за развитие на регион Централна южна България и Областната стратегия за развитие на област Пловдив.
Ускорените темповете на икономическото развитие на град Пловдив и околните населени места през последните години изисква отговорен подход и адекватно планиране развитието на този важен отрасъл, повишаване качеството и ефективността на услугите които същият предоставя, съобщават още от Областната администрация.