Областният управител участва в Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“

Велико Търново. Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“, който се проведе в София, съобщават от пресцентъра на Администрацията. Събитието е кулминационна точка на националния консултативен процес, осъществяван в България, за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 година относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните. То е съществен етап от изпълнението на работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2018-2019 година. По време на Форума беше доразвити постигнатите резултати от регионалните кръгове на консултативния процес, проведени в градовете Царево, Габрово, Вършец, Шумен, Стара Загора и Дупница. В събитието се включиха участници във всички етапи на проведения национален дебат, които имат принос към развитието му.  По време на дискусиите бяха представени добри практики на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанка камара, както и на организации от неправителствения сектор с иновативни практики в областта на ученето на възрастни.

По време на втория панел проф. д-р Любомира Попова, която е областен координатор за учене през целия живот за област Велико Търново, представи своя опит, придобит от различни етапи на процеса, свързан със структуриране на координационните механизми, създадени на областно равнище, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Следващият Национален дебат на тема, „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“ ще се проведе през месец октомври във Велико Търново.