Област Варна е на трето място в страната по брой на заетите лица

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 203.9 хил., от които 110.3 хил. са мъже, а 93.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1%. Това съобщиха от пресцентъра на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 50.9% (при 52.3% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 45.2% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 0.6 процентни пункта, като увеличението при жените е с 1.3 процентни пункта, а при мъжете е без промяна. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на десето място след областите София (столица), Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Смолян, Велико Търново, Ямбол, Перник и Бургас.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 201.4 хил., като 108.8 хил. от тях са мъже, а 92.6 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.3%, съответно 69.0% за мъжете и 59.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 1.3 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 0.2 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.