Област Велико Търново се нарежда на 15-то място по равнище на работна заплата

Велико Търново. 909 лева е била средната работна заплата в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2018 година. Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ към края на миналата година. От там уточниха за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че средната брутна месечна работна заплата през октомври е била 906 лева,през ноември – 908 лева, а през декември – 912 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата е била с 24 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 262 лева по-ниска от средната за страната. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 15-то място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 година спрямо предходното трето тримесечие – с 9%, е регистрирано в икономическа дейност „Образование”, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14.9%.

През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности” – с 31.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 14.2%. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 260 лева и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 220 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – 569 лева   и „Професионални дейности и научни изследвания” – 595 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния сектор – с 8.2%.

Надежда КРЪСТЕВА