Област Кюстендил е на 26-то място по размер на брутна месечна работна заплата

Кюстендил. Област Кюстендил е на 26-то място по размер на брутна месечна работна заплата. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София столица – 1 582 лева,  София -1 144 лева, Стара Загора – 1 132 лева. По този показател след Област Кюстендил се нареждат областите Благоевград и Видин. По данни на статистическото бюро средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил за обществения сектор е 968 лева, а за частния – 747 лева. В сравнение със същия период на миналата година средната месечна работна заплата за областта нараства с 5.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ”.Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор – с 5.4%.

Венцеслав ИЛЧЕВ