Област Шумен е на 13-то място в страната по размер на средната работна заплата

Средната брутна заплата в област Шумен остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2019 г. е 1 266 лева. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“- Шумен.  По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема тринадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 711 лв., а с най-ниско е област Видин – 814 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие с 0.7% до 990 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.4% и „Други дейности“ – с 5.3%, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.1%, „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 3.5%.