Област Шумен заема 11 място в страната по размер на средната работна заплата за 2016 година

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Област Шумен заема 11 място в страната по размер на средната работна заплата за 2016 година. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания“- Шумен. Тя е 9 026 лв. при 11 379 лв. средно за страната. В областта средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.5% спрямо 2015 г., а в частния сектор – с 6.0%. Обобщените резултати от годишния отчет по труда за миналата година на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.1 хил. души, което представлява близо 1.9% от общо наетите в страната. Намаление на наетите е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.4% и „Други дейности“ – с 6.3%. По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2016 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната.