Обмислят изграждането на локална оповестителна система при активизиране на срутището в близост до язовир Кричим

снимка: pixabay.com

Пловдив. Обмислят изграждането на локална оповестителна система при непредвидено активизиране на срутището, което е в близост до язовир Кричим. Това съобщиха за Радио „Фокус”- Пловдив от пресцентъра на Областната администрация. Бе обсъдено, че мерките трябва да бъдат заложени в Плана за защита при бедствия на Област Пловдив и в частност касаят язовир Кричим. Експертите бяха категорични, че е наложително да бъде изградена локална оповестителна система, която да известява населението при активизиране на срутището, както и при повишаване на водните нива в язовирите. Те препоръчаха да бъде направено проучване на геоморфологията, геоложкият строеж и хидрогеоложките условия, и да се предприемат адекватни мерки за наблюдение на неустойчивите терени. Експертите подчертаха, че в момента срутището не е активно, но трябва да бъдат отчетени евентуални причини, които биха могли да го активират като силни земетресения, ерозия в следствие подпочвени води или други стихийни явления.
На специалната среща при областния управител се събраха управителят на предприятие „Язовири и каскади“ – НЕК ЕАД Милчо Иванов, главният инженер Румен Груев, управителят на „Водноелектрически централи“ Николай Гайтанджиев, ръководителят на язовирен район „Въча“ Стефан Койчев и кметът на община Кричим Атанас Калчев.
Областният управител обеща пълно съдействие и проучване на възможностите за финансиране и изграждане на локална оповестителна система, която ще обхваща срутището и населените места, която са по поречието на река Въча.