Образованието е основен приоритет в бюджета на Община Кюстендил  

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Образованието е основен приоритет в общинския бюджет. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. По думите й именно в този сектор се предвиждат най-много средства. В частта „Местни дейности” най-голям приоритет е благоустройството, комуналното стопанство и поддържането на чистотата. „В случай, че държавният бюджет се публикува на 13 декември тази година, най-вероятно на 14 януари 2020 година ще имаме публично обсъждане на подготвения проект на общински бюджет, който трябва да бъде внесен в Общинския съвет”, каза Надя Каратова. По думите й основните раздели на бюджета са образование, здравеопазване, социални услуги, отбрана и сигурност, благоустройство, комунално стопанство и поддържане на чистота, икономически дейности, култура и спорт, администрация – общи и държавни служби. „От държавния бюджет към нашата община в проекта на закон за са заложени около 10,3 % повече средства от различните видове субсидии. Най-много ще получим в дейностите за образование”, каза Надя Каратова.

Венцеслав ИЛЧЕВ