Обретен Михов, Дружество на хора с увреждания -Варна: Достъпът на хората с увреждания до пазара на труда в момента се извършва основно чрез програми

Обретен Михов, председател на Дружество на хора с увреждания „Бриз“-Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Национално представителните организации на и за хора с увреждания изпратиха протестна нота до министъра на труда и социалната политика и председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, подписана от Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. Какво се посочва в протестната нота?

Обретен Михов: На проведеното на 22 февруари съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащият модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани.  Национално представителните организации на и за хора с увреждания считаме, че реформата в областта на медицинската експертиза на вида и степента на увреждането не трябва да въвежда медицински стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България, различни от действащите в Европейския съюз. Включването в решението на ТЕЛК само на водещото заболяване с цел намаляване степента на увреждането е неправилно. Предложената за обществено обсъждане реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността не дава отговор на генералните въпроси: „Какви права ще се ползват в резултат на ТЕЛК решение за вида и степента на увреждането“? „Какви права ще произтичат от оценката на работоспособността“? Стотици хиляди граждани с трайни увреждания чакат ясен отговор на въпроси, сред които ще получава ли инвалидна пенсия лице, което придобие трайно увреждане и изпълнява същата работа, лице, което придобие трайно увреждане и поради невъзможност да изпълнява работата, на която е било назначено и бъде пренасочено към друга по-ниско платена работа, ще получава ли инвалидна пенсия и в какъв размер. Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представляващи над 200 хиляди български граждани, искаме да получим отговори на тези много други подобни въпроси, които сме поставяли в работните групи обсъждащи модела на реформата. Умишленото премълчаване в процеса на двугодишният ни диалог, на многобройните проблеми, които произтичат от предвижданите законодателни промени не съответства на декларациите за открит и честен диалог. Оправданието, че това е концепция, а не правни норми, не отменя задължението ви като управляващи да имате ясна визия за пътя по който трябва да минем. Недопустимо е под претекст, че действащата система за медицинска експертиза позволява инцидентно неправомерно получаване на нереална степен на увреждане от недобросъвестни граждани в резултат на корупционни схеми, да се организира от правителството посегателство върху десетилетни права на хората с увреждания. Подобна политика ще доведе до драстично влошаване качеството на живот на тази част от обществото и окончателното и изхвърляне в социалната периферия. Концепция за оценка на работоспособността по никакъв начин не гарантира подобряването на жизнения статус на хората с увреждания в България.

Фокус: Организирате национален протест, колко души се очаква да се включат?

Обретен Михов: В протеста се очаква да се включат над 6 000 души. Около 200 души от Варна и региона също ще участват в националния протест на хората с увреждания заради реформа в областта на медицинската експертиза.

Фокус: Какво е мнението Ви по отношение на градската среда, адаптира ли се за хора с увреждания?

Обретен Михов: Постепенно градската среда във Варна се адаптира за хора с увреждания. Където се работи по нови проекти за рехабилитация на уличната мрежа, средата се адаптира. Докато там, където няма предвидени ремонти, това не се прави. Има какво още да се желае в тази посока, нещата се движат, макар и бавно. Всичко е въпрос на желание, когато човек има желание, намира начин, когато няма желание, намира причини, за да не се случват нещата – това е известен постулат. Правят се и ремонти на училища. Надявам се това, което обещаха, да се случи – да има подходящи условия не само за деца с проблеми на опорно-двигателния апарат.  Достъпната среда за децата в неравностойно положение да бъде такава, каквато е по изискванията на наредбите.

Фокус: А достъпът до пазара на труда?

Обретен Михов: Достъпът на хората с увреждания до пазара на труда в момента основно се извършва чрез програми. В протестната нота на Национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод предложената Концепция за оценка на работоспособността, се посочва, че ще се окаже така, че увредените хора са най-работоспособните в България. Достъпът на хората с увреждания до пазара на труда в момента основно се извършва чрез програми, които обаче са със срок от една или две години. Какво се случва след това – този човек, който е с увреждане и разчита на тази минимална заплата, остава на улицата. Има множество въпроси, на които властимащите и организациите, които представляват работодателите, трябва да дадат ясен отговор  къде са адаптираните работни места и колко хора с увреждания са приели на трудов договор извън тези програми. Работните места са стотици хиляди, но дори две места неса осигурени за хора с увреждания извън тези програми. Ако цитираме тази протестна нота и концепцията, заради която се случват тези неща, мога да кажа, че сложиха каруцата пред коня. Искат да накарат човека с увреждания да работи, но не му осигуряват никаква среда – нито инфраструктура, нито адаптиран превоз, нито работни места. Ще дам пример с Кипър, където хората с увреждания получават месечно по 360 евро, а социални работници имат грижата да направят дома му достъпен.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА