Обрешко Нечев, ДБТ-Велико Търново: Входящият поток безработни лица през септември бележи ръст спрямо август

Велико Търново. Входящият поток безработни лица в „Бюро по труда“-Велико Търново за месец септември е 378 души, като се отчита ръст с 52 лица спрямо месец август 2019 г. Това каза Обрешко Нечев, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“-Велико Търново. По думите му входящият поток по общини е за Велико Търново – 317, за Елена – 46 и за Златарица – 15.

„От новорегистрираните през месеца лица 2 са с възстановена регистрация, 1 е в резултат на масови уволнения, 86 са активираните лица, 8 лица са регистрирани след приключване на работа по програми и мерки за заетост, 274 лица след приключване на работа, 6 лица са регистрирани за ползване услуги на други институции и 1 лице е регистрирано след изтичане срока на наложена му санкция по реда на ЗНЗ. Новорегистрирани безработни лица, освободени по отрасли, са 58 в аграрен сектор, 72 в сектор „индустрия“, 172 в сектор „услуги“, 73 в неуточнен отрасъл и 247 регистрирани безработни лица, освободени от частен сектор“, каза Обрешко Нечев.

Изходящият поток за месец септември е 400 души, за община Велико Търново – 320, за община Елена – 68, за община Златарица – 22. „Отчита се спад с 94 души спрямо август 2019г. От тях 97.5% или 390 души са постъпили на работа, 2.0% или 8 души са отпаднали поради наложена санкция от ДБТ във връзка с неизпълнение плана за действие, отказ от предложено им работно място и др. и 0.5% или 2 души са отпаднали поради причини като смяна на местожителство, пенсиониране и др.“, обясни Обрешко Нечев.

Рени АТАНАСОВА