ОбС – Благоевград определи размера на трудовите възнаграждения на кметовете в общината

Благоевград.  ОбС – Благоевград гласува предложение, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пирин. По предложението гласуваха 39 представители на местния парламент като 5 от тях се въздържаха. Йордан Миленков, председател на КБФЕ каза, че не знае дали в момента общината разполага със средства, но заплатите за кметовете и наместниците са ниски. „В малките села има много махали, а разходите на наместниците са големи. Предлагам 1000 лева да бъдат осигурени за събори”, допълни Миленков. Д-р Атанас Камбитов заяви, че заплатите никога не стигат като посочи, че 15,8 % е предложеното увеличение, а е заложено 10%. „В по-многобройните села ще открием позиция за технически сътрудник, което е искане на кметовете”, добави д-р Атанас Камбитов.

Денис НИКИФОРОВ