Обучение на безработни лица от общините Пазарджик и Лесичово организира Бюрото по труда

Пазарджик. Обучение на безработни лица от общините Пазарджик и Лесичово организира Бюрото по труда, съобщиха от Бюрото. Институцията разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), и/или обучение както следва:
Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО:
– Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ – 20703.01 лв.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” Пазарджик, партер зала 1 и зала 2, както и на тел. 034 44 49 72.