Общата държавна субсидия за делегирани дейности на община Пещера за тази година надхвърля 8 250 000 лева

Проектобюджетът за 2019 г. на Община Пещера  е разработен с  изискванията на действащите нормативни документи, като приходната част е разработена отделно за делегираните от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи  и  общинските дейности. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Стоян Йовчев, експерт в общинската администрация в Пещера. По думите му, по отношение на държавните приходи, общата субсидия за делегираните дейности е 8 250 910 лв. и е за финансиране на делегираните от  държавата дейности. „В частта за държавни приходи тази година е включен и преходният остатък от 2018 г. от реализирани икономии на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, които ще се ползват през 2019 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности. В частта на приходите с общински характер са включени обща изравнителна субсидия, която е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Тя е в размер на  916 000 лв. и е без изменение в сравнение с 2018  г. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване  е в размер на 56 700 лв., и е увеличен с 5 100 лв. спрямо 2018 г. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 259 100 лв., като е увеличен с 17 700 лв“, уточни Йовчев. Той допълни, че  при планирането на местните приходи е извършен  сравнителен анализ на приходите към 31.12.2018 г. Планирани са потъпления от местни данъци в размер на 1 507 000 лв., неданъчни приходи в размер на   2 500 882 лв.

Албена ЖИЛЕКОВА