Общата численост на персонала на общинската администрация в Добрич ще бъде увеличена с 5 щатни бройки

Снимка: Община град Добрич

Общата численост на персонала на общинската администрация в Добрич ще бъде увеличена с 5 щатни бройки. Това решиха общинските съветници на своето редовно заседание днес, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Така от 155 щатните бройки в администрацията стават 160. Причината е недостатъчен административен капацитет в някои направления, поради увеличен обем от задължения или нововъзникнали такива, което води до липса на оптимална организация. С цел по-голяма ефективност в работата новите щатни бройки ще са в следните направления: Дирекция „Инфраструктура и околна среда“ – за обезпечаване контролната дейност по изпълнение на обекти, залегнали в строителната програма на общината; Дирекция „Бюджет и финанси“ – за счетоводно обслужване на детските градини, преминали на делегиран бюджет от 2019 г.; Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ (ИРЕФ), отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“ – за поддържане на модул „Профил на купувача“ в съответните информационни системи; Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“, Отдел „Център за услуги и информация“ – 1 щ. бр. за административно обслужване на гражданите по услугите предоставяни от дирекция „ИРЕФ“ и Дирекция „Общинска собственост“ – за провеждане на процедури по отчуждаване на имоти в полза на общината.

Жулиета НИКОЛОВА