Обществена дискусия за качеството на водата ще се проведе в Шумен

Омбудсманът на Република България Мая Манолова и общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов организират обществена дискусия на тема: „Право на заплащане на качествена ВиК услуга“. Това съобщиха от офиса на обществения посредник на община Шумен. Форумът ще се състои в зала „Тича“ на хотел „Шумен“  от 12.00 часа. За участие в дискусията са поканени граждани и граждански организации, представители на МРРБ, МОСВ, КЕВР, членовете на Асоциацията по ВиК в област Шумен. В рамките на дискусията се очаква да бъдат поставени на разглеждане и обсъждане проблемите във ВиК сектора, както и предложения за тяхното решение. Институцията на омбудсмана предлага за обсъждане действащите правила за формиране на цената на водата, качеството на услугата, както и ефективността на контрола върху работата на ВиК операторите. Форумът е провокиран и от последното решение на КЕВР от 28 декември , с което бяха определени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги в 27 водоснабдителни дружества в страната. Към днешна дата областите с най-висока  цена на водата за битовите потребители са: Шумен, Добрич, Силистра и Враца. В институцията на омбудсмана през 2018 г. са постъпили множество жалби от гражданите, свързани с цената и качеството на предоставяните услуги.