Общественият посредник в Кюстендил призова собствениците на частните фирми да обявят 21 март за неработен ден

Кюстендил. Общественият посредник в Кюстендил призова собствениците на частните фирми да обявят 21 март за неработен ден. Пред Радио „Фокус” – Кюстендил общественият посредник Васил Иванов заяви, че обявяването на 21 март за празничен и неприсъствен ден трябва да даде възможност на работниците да бъдат съпричастни с официалния празник “Кюстендилска пролет”. По инициатива на обществения посредник, областният управител е издал заповед, с която е обявил 21 март за празничен и неприсъствен ден за служителите в държавните структури и администрации. „Идеята за моето писмо до областния управител, дойде от учители, които дойдоха в приемната ми и ме попитаха, защо 21 март е почивен ден за учениците, а те трябва да отидат до работните си места в училище”, каза Васил Иванов. Според него и частните фирми могат да обявят официалния празник на Кюстендил за почивен ден.

Венцеслав ИЛЧЕВ