Общината е изготвила проект на наредба за прием на ученици в първи клас Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Общината е изготвила проект на наредба за прием на ученици в първи клас. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил. Проектът на наредбата е обявен за публично обсъждане. Нормативният документ касае регламентиране условията и реда за осъществяване на приема на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Кюстендил,  въвеждане на единни критерии за прием на учениците, с което да се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Водещ критерии за прием е близостта на училището до съответното учебно заведение.

Венцеслав ИЛЧЕВ