Община Асеновград е в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

снимка: AFP

Асеновград. Община Асеновград е в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив Дора Младенова, главен инспектор в Дирекция „Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология“в Общината. Тя посочи, че като предпазна мярка се препоръчва на стопаните да не пускат птиците си извън територията на дворовете.

„Препоръчва се да се отглеждат отделно патици и гъски от други домашни птици, както и да се наложат мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици. А фуражите да се съхраняват в закрити помещения. И още – да се спазват мерките за биосигурност. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, незабавно трябва да се уведомява ветеринарен лекар или кмета на населеното място“, каза Младенова.

Тя добави, че мярка, която ще предприеме общинското ръководство на Асеновград, е да изпрати уведомителни писма до всички кметове и кметски наместници в населените места на общината. Те ще са длъжни в определен срок да посочат подходящи общински терени, в които да бъдат загробвани заболелите животни при случай на нужда. Предложенията им ще бъдат съгласувани с Регионална инспекция по околна среда и водите, Басейнова дирекция и Регионалната здравна инспекция  в Пловдив.  „С места за загробване към момента разполагат селата Врата, Избеглии и Леново“, посочи Дора Младенова.

Със заповед на областния управител на област Пловдив се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории. Забраняват се и провеждането на изложби и пазари за птици на територията на цялата Пловдивска област. Ограниченията са в сила до отмяна на настоящата заповед.

„Ще се следи стриктно за недопускането на продажба на птици на кооперативния пазар в града. Ще бъде извършена проверка и на така наречения „Животински пазар“ в Асеновград“, каза още Младенова.

На този етап не са открити заболели птици на територията на общината.

Тони МИХАЙЛОВ