Община Благоевград започва проект, който цели да понижи замърсяването на атмосферния въздух (ОБЗОР)

Автор: Ливия Нинова

Благоевград. Община Благоевград започва проект, който цели да понижи замърсяването на атмосферния въздух. Това стана ясно по време на пресконференция, която се проведе на 7 декември в зала № 5 на Община Благоевград. Ръководител на проекта, с наименование „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград” е Дияна Стефанова, главен еколог на Община Благоевград. Стойността на проекта е малко над 98 000 лева, а крайният срок за неговото изпълнение е краят на 2018 година.  Диана Стефанова обясни, че с реализацията на проекта „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград” ще се работи в посока намаляване замърсяването на атмосферния въздух, чрез понижаване количествата на фините прахови частици (ФПЧ10) и полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ). По думите ѝ конкретната цел, която си поставят с актуализираната програма е свързана с достигане на установените норми на тези два показателя на територията на Община Благоевград и запазването нивата на тези замърсители в норма. Тя добави, че  постигането на тази и другите цели на проекта може да се осъществи единствено чрез формулирането и избор на подходящи мерки за ограничаване или предотвратяване на замърсяването. Диана Стефанова допълни, че Община Благоевград вече има и одобрен проект за закупуването на електромобил за нуждите на звеното за Социални дейности в общината. Заместник-кметът на Община Благоевград по европейски проекти и програми Зорница Кралева от своя страна изрази надежда, че със съдействието на цялата общественост и с предложенията, които ще дават гражданите към общината и най-вече с публичността, която се дава на тази програма, ще се постигнат добри резултати. Тя заяви, че всички жители на Благоевград могат да подават свои предложение относно това какво трябва да се случи, за да се актуализира по най-добрият начин програмата за качеството на атмосферния въздух. „Ако например тръгнем да подменяме, съвсем конкретно казвам,  отоплителните уреди на твърдо гориво с нови такива, които да са с брикети, то очакваме да получим мнението на всички вас – дали ще сте съгласни на такова нещо. От друга страна, една от мерките, които може да заложим в програмата е свързана с поставянето на филтри на жилищните сгради, тоест и тук очакваме съдействието на населението, най-малко, за да получим достъп до кооперациите“, заяви Зорница Кралева.

Ливия НИНОВА