Община Благоевград: Строителни фирми и Регионалната камара на строителите осъждат опита на депутата от БСП Николай Бошкилов да манипулира обществеността с неверни твърдения в парламента

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Благоевград. Представители на строителни фирми и Регионалната камара на строителите подкрепиха протестна декларация срещу изказване на депутата от БСП Николай Бошкилов в парламента. В нея те осъждат категорично опита на депутата да манипулира обществеността с неверни твърдения в парламентарна зала, касаещи изпълнението на националната програма за енергийна ефективност, липсата на контрол, корупционни практики и некачествено изпълнение на поетите от строителните фирми ангажименти. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.
Публикуваме пълния текст на декларацията без редакторска намеса:
„Декларация на строителите в Благоевград по повод неверните и обидни твърдения на депутата Николай Бошкилов по време на парламентарния контрол на 9.06.2017 г.
Ние, Регионална камара на строителите в Благоевград и представители на строителни фирми, работещи по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради изразяваме острото си несъгласие с изказването на народния представител Николай Бошкилов по време на Парламентарния контрол миналия петък, с което се цели опорочаване на работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Във въпросите, отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков, ясно прозира опит за манипулиране на широката общественост в Благоевград, и не само.
Ние, представителите на строителния бранш, категорично заявяваме, че изразяването на съмнения за корупционни практики и некачествено изпълнение на задълженията ни, са абсолютно необосновани и крайно неоснователни. В подкрепа на това, заставаме с лицата си, и сме категорични, че всяка една процедура при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Благоевград е ясно регламентирана и прозрачна. Потвърждение за това са и целият набор от документи, доказващи законосъобразността на дейностите, както и контролът върху тях. Община Благоевград има задължението да следи стриктно изпълнението на дейностите, като при допуснати пропуски и нередности, фирмата-изпълнител на даден обект има задължението същите да бъдат отстранени за нейна сметка.
Преди започване на реалното стартиране на СМР дейностите, на всеки един обект, се извършват обстойно изследвания и анализи, на база на които се залагат конкретни дейности за изпълнение.
Категорични сме и в това: С изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград, са постигнати целените резултати по програмата и Благоевград придобива цялостен европейски облик. Доказателство за това е, благодарността от страна на хората. Равносметката до момента показва, че в Благоевград са обхванати над 25 000 души, които живеят в обновени апартаменти, чиито сметки за ел. енергия са се понижили с до 50 %.
Ясно искаме да заявим,че с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се дава силен тласък на местната икономика, което е изцяло в полза на всички нас, гражданите на Благоевград.
Декларацията е подкрепена от:
– ПСГ АД;
– АБ Инвест НН ЕООД- ново име- Инфра експерт ЕООД;
– БГ ЛЕНД КО ООД;
– Стройкомерс ЕООД;
– Копекс и КО ЕООД;
– ГБС-БЛАГОЕВГРАД АД;
– ОБЕДИНЕНИЕ/КОНСОРЦИУМ БЛАГОЕВГРАД 21 – Партньори – “Одесосстрой” ООД,“РИЧ 5” ЕООД;
– КОНСОРЦИУМ ЕСБ-23 – Партньори -“СОЛИД ГРУП” ООД, “ЕКОДИН” ЕООД;
– ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД;
– ДИНАТСТРОЙ ООД;
– СДРУЖЕНИЕ ЕЛЕНОВО ОП 7 – Партньори -“Инфра Минералс” ЕООД, ЕТ ”Емил Митов”, Унивърсъл Билдинг Къмпани ООД;
– МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД;
– МЕНКАУРА ЕООД;
– ВЕЛ КАМ ЕООД;
– ОБЕДИНЕНИЕ КАРИСТИЛ ДЗЗД – Партньори – “БМ СТИЛ” ООД,“КАРИСТИЛ” ЕООД;
– ДЗЗД ХИДРО БИЛД – Партньори “ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ” АД,“БИЛД ИНВЕСТ 2016” ЕООД;
– ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД;
– СТИЛСТРОЙ-М ООД;
– ДЗЗД САНИРАНЕ 2016 – Партньори – БИ 59” ЕООД, “ЛИК СТРОЙ” ЕООД ;
– БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД;
– СДРУЖЕНИЕ РЕМОНТ СТРУМСКО 38 – Партньори – “ИНФРА РЕЙБУЛС” ЕООД,
“ВИ енд ДЖИ ОЙЛ” ЕООД;
– МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ООД;
– СДРУЖЕНИЕ БЛАГОЕВГРАД 2016 ИНЖЕНЕРИНГ – Партньори – “АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, “ВИТЕХ СТРОЙ” ЕООД;
– ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД;
– Обединение АЛЕН МАК – Партньори “РИСТРОЙ” ЕООД, “МИРАТ ГРУП” ООД;
– ДЗЗД Блок 23 – Партньори – “АЙ БИ СИ КОНСУЛТ”,“КИЛА 2008” ЕООД;
– ДЗЗД ЕЛИТ БЛАГОЕВГРАД 2016 – Партньори – АЙВА – Б“ ЕООД, „ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД;
– СДРУЖЕНИЕ ОБНОВЯВАНЕ ЕЛЕНОВО 202 – Партньори – „Антично наследство“ АД, „Р.С. Инженеринг“ ЕООД;
– КНД-КОНСУЛТ ООД;
– МАКБУЛ-Инфраструктурно строителство АД;
– ДЗЗД ОБНОВА 2015 – Партньори – „ВИП – 2004“ ЕООД,„БРАВО-СТРОЙ“ ООД;
– ДЗЗД РГ СТРОЙИНВЕСТ – Партньори – „Раком НТ“ ЕООД, „ГРАДИВ“ ООД;
– „ИНЖ СТАНДАРТ“ ООД;
– СДРУЖЕНИЕ ЕНЕРДЖИ ЕЛЕНОВО – 66-67 – Партньори – „Инфра Агуа Еко“ ЕООД, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД;
– МИГ 23 ЕООД;
– ПСГ АД;
– СТРЕЗА ЕООД;
– ИНФРА РОУДС ООД;
– МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ ООД;
– ДЗЗД СТРУМСКО – Партньори -„РИМЕЛА“ ЕООД, „ МИРАТ ГРУП“ ООД;
– Обединение БРОДИ – Партньори -„АЙ БИ СИ – КОНСУЛТ“ ЕООД,„АДТ – 2011“ ЕООД;
– СТИВО Х ООД;
– БИЛДИНГ КОМПАНИ ООД;
– ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД;
– ЕВРОСТИСТЕМ ЕООД;
– „РОСАТОМ“ ЕООД;
– ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕНОВО-3“ – „1.““БИОТРЕЙД КЪНСТРАКШЪН““ ООД и „БУЛСТРОЙ ГРУП““ ООД;
– „НСК СОФИЯ“ ЕООД;
– „САНИРАНЕ ЮЗ“ ДЗЗД – 1.““БРИАБИЛД““ ЕООД и „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000″“ ООД;
– „ЛУКС СТРОЙ“ ООД;
– „ЗАЕЧКИ“ ЕООД;
– „ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП“ ЕООД;
– „АРХОНТ“ ЕООД
– СДРУЖЕНИЕ „СТРУМСКО 20 БИЛДИНГ“ – 1.““ФА БИЛДИНГ““ ЕООД и 2. „ИЛИЕВИ – МГ““ ООД;
– „ДЖУМАЯ“ ДЗЗД – 1.“САНИРУМ““ ООД и 2.““Презента груп““ ЕООД;
– „СК-ВАРНА 2007“ ЕООД;
– „Ви джи еф инженеринг“ ЕООД;
– „ТЕА СТРОЙ“ ДЗЗД – „ТЕА-СТ““ ЕООД и „“ИНТЕР СТРОЙ ГРУП““ ЕООД;
– „КИТ СТРОЙ“ ООД;
– „ИКОСИ“ ДЗЗД – 1. „“НАЙС БИЛДИНГ““ ЕООД и „Анкер груп““ ЕООД;
„АЛЕН МАК“ ДЗЗД – „РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ““ АД и .““УЛТРАСТРОЙ““ ЕООД;
– „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;
– „НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД;
– „ФИНСТРОЙ“ ДЗЗД – 1.““ФИНЕСТРА 2016″“ ЕООД и 2.““СУНИМЕКС““ ЕООД;
– „Феникс – Х“ ДЗЗД – 1. „“ФЕНИКС ИК““ ООД и 2. „“ФЕРМЕС – Х““ ЕООД;
„Стонас груп“ ЕООД;
– „НН-ЕЛЕКТРОХОЛДИНГ“ ЕООД;
– „ГРАДИВ“ ООД;
– „МАРАНД СТРОЙ“ ЕООД;
– „ЕЛИТСТРОЙ“ АД;
– „БКС“ ЕООД;
– ДЗЗД „БЛОК 3“ – 1 и 2. „“БАТПЕЛ““ ЕООД;
– „СТИЛКОМПЛЕКС“ООД;
– „ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП“ ЕООД;
– ДЗЗД „ЕЕ-Струмско“ – 1.““РИМИ БИЛД““ ЕООД и 2.““ИВКОМПЛЕКТ““ ЕООД;
– СТАТУС-Н“ООД;
– МАРИЦА“ ДЗЗД – 1.““ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД““ ООД и 2.““ДК-БЛАГОЕВГРАД““ ЕООД;
– СДРУЖЕНИЕ „ЕЛЕНОВО 20“ – „1. „“ЕНВАЙРО КЛИЙН““ ЕООД, 2. „“ПИК СТРОЙБ““ ЕООД и 3.““КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004″“ ООД;
– Бодрост-96 ЕООД;
– ЕТ „МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ“;
– „ГЕОПЛАН“ ЕООД;
– „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД;
– „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ“ ЕООД;
– Виланд комерс ЕООД;
– „Аврен пропертис“ ЕООД;
– Бул строй инвест ЕООД;
– ДЗЗД „АктуалКАД“, с партньори: „Актуал груп“ ЕООД и „Интер Кад“ ЕООД – “Стреза“ ЕООД;
– „МЦ-СТРОЙКОМЕРС“ ООД„ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД;
– „Гипстрой“ ЕООД;
– Обединение „ИЗТОК 2017“, с партньори: „АЛЕК СТРОЙ АН“ ЕООД и „АЛЕКС СТРОЙ“ ЕООД;
– НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД“.