Община Велико Търново в пълна готовност да посрещне зимата

Велико Търново. Община Велико Търново има пълната организационна и обезпечена с всички необходими ресурси готовност да посрещне предстоящият зимен сезон. Местната администрация има сключен договор с „Пътни строежи – Велико Търново“ АД гр. Велико Търново – за извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, съобщават от пресцентъра на Общината.
При започване на активния зимен сезон – база „Шереметя“ ще се използва за извършване на дейностите по зимното поддържане, като ще се въведе денонощно дежурство за следене на метеорологичната обстановка и събиране на информация за състоянието на пътните настилки. Базата е оборудвана с битови помещения, покрит склад за инертни материали и сол, депа, паркоместа за престой и обслужване на техниката.
След извършване на обходи на пътната мрежа два пъти в денонощието, се събира информация за състоянието на пътните настилки, която информацията ще се предава на дежурния в община Велико Търново. Организират се постоянно дежурни екипи на база „Шереметя“ в състав 4 броя товарни автомобили, оборудвани със снегоринни гребла и пясъкоразпръскващи устройства с обем 9 м3, както и челен товарач. Опорни пунктове които ще се използват за зимното поддържане на общинската пътна мрежа са – база „Лясковец“ и база „Леденик“.
Изготвен е подробен график за почистване на уличната и пътна мрежа, осигуряване на достъп до учебните, здравни и социални заведения. Подробен график описва и реда за почистване на улиците в кварталите и населените места, както и за разчистване на пространствата на и около спирките на обществения транспорт, обществените пространства, алеи в парковете, обществени стълбища.
Дължината на уличната мрежа на град Велико Търново, която е предмет на зимна поддръжка, е 114,6 км, а на общинската пътна мрежа – 231,1 км, от които бивша четвърто-класна пътна мрежа – 167,5 км и местни общински пътища – 63,6 км.